វិញ្ញាសា​ វប្បធម៌ទូទៅ-អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ​ ប្រលងជ្រើសរើសគ្រូ បឋម និង មតេយ្យសិក្សា ១៨ វិច្ឆកា ២០១១

គណិតវិទ្យាsru ជំនាន់ទី១

ប្រលងជ្រើសរើសគ្រូ បឋម និង មតេយ្យសិក្សា ២០១១

សម័យប្រលង ១៨ វិច្ឆិកា ២០១១

១. វិញ្ញាសា៖ វប្បធម៌ទូទៅ (រយះពេល​ ២ម៉ោង)

ប្រធាន៖ សេវាកម្មទេសចរណ៍​ជាឧស្សាហកម្ម​គ្មានផ្សែងមួយ ដែល​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេសជាតិ។ ចូរពន្យល់ឲ្យ​បាន​ក្បោះ​ក្បាយ។ (១០ពិន្ទុ)

២. វិញ្ញាសា៖ អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ (រយះពេល ២ម៉ោង)

ប្រធាន៖ ក្នុងរឿង​ព្រះអាទិត្យ​ថ្មីរះ​លើ​ផែនដីចាស់ លោក​រដ្ឋមន្រ្តី​សម្លឹងមើលមុខសម​ ហើយ​និយាយ​ឡើង​យឺតៗ “ …ខ្ញុំរីករាយ​ក្នុងការ​ដែល​ខ្ញុំបាន​ជួយ​ជ្រោម​ជ្រែង មនុស្ស​ដែល​មានទុក្ខ​លំបាក…” ចូរពន្យល់​គំនិត​នេះឲ្យ​បាន​ក្បោះ​ក្បាយ។ (១០ពិន្ទុ)

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s